Ankara Çeviri
Ağustos 24, 2016
Ankara Tercüme Hizmetleri
Ağustos 24, 2016

Yeminli Tercüme

Yeminli Tercüme

Yeminli Tercüman Tercüme bürosu
Yeminli Tercüman Bu nedenle kesinlikle hatasız olması gereken bu tercümeleriniz en az iki tercüman tarafından kontrol edilmektedir. Bu belgelerden bazıları şunlardır:üm resmi işlemlerinizde ihtiyacınız olacak resmi belgelerin tüm kurumlarda geçerliliğini sağlamak amacıyla yapılması gereken tercüme hizmetidir. Bu nedenle kesinlikle hatasız olması gereken bu tercümeleriniz en az iki tercüman tarafından kontrol edilmektedir.
Bu belgelerden bazıları şunlardır:
Nüfus Cüzdanı
Pasaport
Evlilik Cüzdanı
Faaliyet Belgesi
Diploma & Transkript
– Mahkeme Kararı
– Vekaletname
– İmza Sirküleri
– Ticaret Sicil Kaydı
– Vergi Levhası
– Sözleşmeler ve Diğer Resmi Evraklar
Yeminli tercüme yapabilecek kişiler yasalarla belirlenmiştir. Diplomalı ve noter tarafından kendilerine yemin zaptı verilmiş olan bu tercümanlar çevirdikleri yeminli tercümeleri kendi imzaları ile tasdik ederler.
Konsolosluk hizmetleri vb… işlemler adına düzenlenen resmi belgelerin mutlaka yeminli tercüme bürosu hizmeti tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yeminli tercümanlar yaptıkları çevirileri onaylatmak adına mutlaka yemin zaptı düzenledikleri noterlere gitmelidir. Yemin zaptı düzenletmedikleri noterlerde onay almaları mümkün olmamaktadır. Yeminli tercümanlar arzu ederlerse birden fazla noter de yemin zaptı tutturabilmektedir. Yeminli tercümanların tercüme alanları çok farklı olabilmektedir. Yeminli tercümanlar altına imza attıkları belgelerden sorumlu olan tek kişiler olmaktadır. Bundan dolayı aslına uygun olmayan çeviri yaptıklarında veya belgelere kendi yorumlarını kattıklarında yasa dışı bir çeviri yapmakta ve ettikleri yemini bozmaktadır. Bazı belgelerin düzenlendikleri kurumlara göre mutlaka noterden onay alınmasına gerek yoktur. Bazı kurumlar adına yeminli tercümenin kaşesi ve imzası olması yeterli olmaktadır. Yeminli tercümeler farklı alanlar adına yapılabilmektedir. Bu alanlara örnek olarak; hukuki alanlar, ticari alanlar, finansal olanlar, tıbbi alanlar ve kamusal alanlar verilebilmektedir. Tercüme bürosu bünyesinde bulunan yeminli tercümanlar sözlü ve yazılı olarak tercüme işlemi yapabilmektedir.
Özellikle resmi belgelerin geçerli sayılabilmesi veya iş adına hazırlanan belgelerin daha güvenilir olabilmesi adına mutlaka yeminli tercümanlar ile çalışılması gerekmektedir. Yeminli tercümanlar bu unvanı olabilmek için mutlaka bir noter huzurunda yemin zabtı tutturmalı ve yeminli tercümelik yapma hakkına sahip olmalıdır. Yeminli tercümanların öncelikle İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça vb… diller adına üniversite mezunu olmalı ve diploması ile notere başvurmalıdır. Yeminli tercüme Notere başvurulduğunda noter huzurunda aslına uygun olarak çeviri yapacağına dair yazılı ve sözlü olarak yemin etmekte ve bu doğrultuda yemin zabtı düzenlenmektedir. Bu işlemden sonra verilen kaşe ve imza yetkisi ile kişiler yeminli müşavir hizmeti verebilmektedir.
Yazılı tercümelerde belgenin altına yeminli müşavir kaşesini vurmakta ve imzasını atmaktadır. Sözlü tercümelerde ise yeminli tercümanlar anlık olarak tercüme yapmakta ve konuşulanları aslına uygun olarak çevirmektedir. Belgeler ibraz edilecek kurumlara göre noter onaylı olma zorunluluğu taşımaktadır. Özellikle yurt dışında da resmi olarak kullanılacak olan belgelerin geçerli sayılabilmesi adına yeminli tercümanın kaşesi ve imzası dışında mutlaka noter tarafından onaylatılması gerekmektedir.

Bize oy verin 🙂
[Uzman Tercüme: 0 Ort: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir