Uluslararası Hukuk Konusunda Uzman Hukukçu Tercümanlar

Yeminli Tercüme
Ağustos 24, 2016
Türkçe Tercüme Bürosu
Ağustos 24, 2016

Uluslararası Hukuk Konusunda Uzman Hukukçu Tercümanlar

Uluslararası hukuk ve T.C. hukuku konusunda uzman hukukçu tercümanlar tarafından verilen yazılı tercüme hizmetidir. Hukuki ve ticari anlaşma ve sözleşmeler, yazışmalar, uluslararası anlaşmalar, distribütörlük sözleşmeleri, toplantı tutanakları, dava dilekçeleri, kanun ve yönetmelikler, mahkeme kararları, başvurular, kanun ve yönetmelikler, vekâletnameler, beyannameler, patent sözleşmeleri, diploma, pasaport, hüviyet, öğrenci belgeleri, transkriptler, YÖK denklik belgeleri bu alanda yaptığımız çevirilere örnek olarak sayılabilir.
Hukuki alanda yaptığımız diğer belge türleri:
• Vekaletname Tercümesi
• Anlaşma Tercümesi
• Kanun Tercümesi
• Protokol Tercümesi
• Ön Protokol Tercümesi
• Ticari Mevzuat Tercümesi
• Gizlilik Sözleşmesi Tercümesi
• Lisans Sözleşmesi Tercümesi
• Patent Sözleşmesi Tercümesi
• Bayilik Sözleşmesi Tercümesi
• Franchise Sözleşmesi Tercümesi
• Distribütörlük Sözleşmesi Tercümesi
• Satış Sözleşmesi Tercümesi
• Hisse Alım Sözleşmesi Tercümesi
• Kira Sözleşmesi Tercümesi
• Mahkeme Kararı Tercümesi
• Taahhütname Tercümesi
• Muvafakatname Tercümesi
• Vasiyetname Tercümesi
• Boşanma Kararı Tercümesi
• Tutanak Tercümesi
• İmza Sirküleri Tercümesi
• Yargıtay Kararı Tercümesi
• Genelge Tercümesi
• İbraname Tercümesi
• Kefaletname Tercümesi
• İhbarname Tercümesi
• AB Mevzuatı Tercümesi
• İstinabe Yazışma Tercümesi
• Beyanname Tercümesi
• Dava Evrakları Tercümesi
• Tapu Tercümesi
• Pasaport Tercümesi
• Yabancı Mevzuat Tercümesi
• Evlilik Belgesi Tercümesi
• Doğum Belgesi Tercümesi
• Ölüm Belgesi Tercümesi

Bize oy verin 🙂
[Uzman Tercüme: 0 Ort: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp WhatsApp ile Hızlı Teklif Alın