Hemen Çeviri Yapacak Çevirmen Mi Arıyorsunuz?
Ocak 5, 2017
2017 Yılı Noter Harçları
Ocak 20, 2017

İngilizce Tercüme

İngilizce Tercüme ve İngilizce Tercümanların Maaşları / Kazançları

İngilizce Nasıl Dünya Dili Oldu?

İngilizce dili uluslararası arenada geçerliliğini ve gücünü kanıtlamış bir dildir. Özellikle 1. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere’nin sömürgeci politikası aracılığıyla İngiltere tarafından işgal edilen ülkelerde İngilizce eğitimi zorunlu hale gelmiş ve kimi ülkelerde İngilizce devletin 1. resmi dili olurken kimi ülkelerde de 2. resmi dil olarak İngilizce kullanılmıştır ve bu halen böyle devam etmektedir.

İngilizce’nin bu kadar yaygın olarak kullanılabilmesinin ve büyük bir kitle tarafında kabul edilmesinin bir diğer sebebi de İngilizce’nin dil yapısıdır. İngilizce çok esnek ve daima yeniliğe, gelişmeye ve yabancı kelimelere açık çok canlı bir dildir. İngilizce’de hemen hemen her dilden kelimeler vardır. Mesela, yoğurt, dolma, pilav, kebap gibi kelimeler Türkçe’den olduğu gibi alınmıştır. Türkçe’den alınan kelimeler genellikle dünyada en çok gelişmiş olduğumuz alan olan yemek isimleridir.

Özellikle teknolojinin gelişmesiyle ve dünyanın daha küresel bir hale gelmesiyle İngilizce tercüme ihtiyacı da artarak devam etmiştir. Büyük boyutlu tercüme işlemleri öncelikle sanat alanında başlamış ve romanlar, farklı düşünce akımlarına ait eserler İngilizce’den tercüme edilmiştir. Uluslararası ticaretin artmasıyla ticari alanlarda, devletlerarası görüşmelerde ve teknolojinin yaygınlaşmasıyla da bilimsel alanlarda İngilizce tercüme ön plana çıkmıştır.

Sanat Alanında İngilizce Kullanımı

İngilizce’nin dünya çapında bu kadar yaygın kullanılıyor olması diğer dilsel alanları da etkilemiş ve birçok sanatçı İngilizce şarkılar bestelemiştir. Hatta ülkemizdeki İngilizce bilen sayısı az olmasına rağmen Türkiye’deki şarkıcılar bile İngilizce şarkı söylemektedir. Yine sanatsal alanla ilgili olarak yabancı filmleri örnek gösterebiliriz. Dünya üzerinde çekilen filmlerin büyük çoğunluğu İngilizce olarak çekilmektedir. Bunun en büyük sebepleri arasında şunlar gösterilebilir: uluslararası film piyasasının büyük bölümünün Amerikalılar elinde olması, İngilizce ile daha büyük kitlelere ulaşabilme imkânı ve yine ünlü film yıldızlarının Amerikalı olması. Ancak bu filmler altyazı çevirisi ile veya tercüme edilerek dublaj yoluyla tüm dünyada yayınlanmaktadır. Tabi şarkılar için aynı şey söz konusu değildir. Şarkılar o dile özgü beste ve söz yapısına göre söylendiği için İngilizce’den çevirisi yapılarak tekrar başka bir dilde söylenemez, sadece şarkı sözlerinin çevirisi yapılarak ilgili anlam yazılı olarak aktarılabilir.

İngilizce’nin bu kadar yaygın kullanılmasının bir diğer nedeni ise hitap ettiği kitlenin fazla olmasıdır. Daha çok dinleyici ve hayran kitlesine ulaşmak isteyen sanatçılar eserlerini daha çok insanın anlayabileceği bir dil olan İngilizce dilinde oluşturarak dinleyici sayılarını ve dolayısıyla da kazançlarını artırmaktadır.

Bilimsel Alanda İngilizce Kullanımı

Bilim ve teknoloji artık evrensel bir hale dönüştüğü için bu alanda en yaygın dil olarak da yine İngilizce kullanılmaktadır. Teknoloji için de aynı şey geçerlidir. Hitap edilen kitle ne kadar büyükse beğenilme ve başarıya ulaşma oranı da o derece büyük olacaktır. Dünyada yapılan araştırma, geliştirme ve bilimsel çalışmaların büyük çoğunluğunun dili İngilizce’dir. Amerika ve İnglitere’nin gelişmiş ve güçlü ülkeler olması bunda en büyük etkendir. Anlaşma amaçlı ortak dil olarak da İngilizce’nin kullanılıyor olması en hızlı şekilde iletişim kurabilme ihtiyacından kaynaklanmaktadır.

İşte bu durumların hepsi bir araya gelince dünyanın en önemli dili olarak İngilizce zirvedeki yerini korumaktadır.

İngilizce Tercüme ve Tercüman İhtiyacı

İngilizce’nin bu denli yoğun bir şekilde kullanılıyor olması da bu dili bilmeyen veya daha iyi anlaşılmasını isteyen insanlar için, devlet düzeyinde geçerliliğinin sağlanması amacıyla İngilizce tercüme ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. İşte bu noktada İngilizce’den yapılacak tercüme işlemlerinin sayıları da aynı şekilde artış göstermektedir. Zira, İngilizce dilinde oluşturulan ve yayınlanan eser, bilgi, yeni keşiflerin bu dili bilmeyenler tarafından da anlaşılması için İngilizce’den çevirisi çok önemlidir.

Aynı şekilde, İngilizce’den başka dillerde yazılmış makale, yazı, icat ve eserlerin de daha fazla kitleye ulaşması için İngilizce’ye tercüme edilmesi gerekmektedir. Tüm bu hususları dikkate aldığımızda dünya üzerinde en fazla çeviri yapılan dilin İngilizce olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. İngilizce tercümeye bu kadar ihtiyaç duyulması demek İngilizce tercüman sayısının da fazla olması gerektiği anlamına gelmektedir. Evet, dünya üzerinde de ülkemizde de en fazla tercüman sayısı İngilizce’dir. Yapılan araştırmalara göre dünyada yapılan çevirilerin en az %70’inin İngilizce’den veya İngilizce’ye yapıldığı bilinmektedir.

İngilizce tercümeye bu kadar ihtiyaç duyulması demek az önce belirttiğimiz gibi İngilizce tercüman sayısının da yeterli olması demektir. Evet, İngilizce tercümanların iş potansiyeli ve imkânı diğer dillere nazaran daha yüksektir. Devlet kurumlarında, özel sektörde ve çok farklı iş kollarında İngilizce tercümanlar için iş imkanı vardır. Ancak, iş imkanının fazla olmasıyla kazanç durumu her zaman doğru orantılı olmayabiliyor. Türkiye’deki İngilizce tercüme fiyatları her yıl daha da aşağı çekilmektedir.

Bunun en büyük sebeplerini şöyle sıralayabiliriz: ülkemizde İngilizce çeviri yapan çok fazla kişinin olması, kayıt dışı vergisiz çalışan kişiler, yine vergi kaydı olmadan iş yapan tercüme büroları, rekabet ve kalite düşüklüğü. İngilizce tercümanların kazançları da çalışma şekillerine göre farklılık gösterir. Freelance çalışarak yazılı çeviri yapan İngilizce tercümanların 1000 karakter / 180 kelime başına kazançları 6 TL ile 10 TL arasında değişiyor. Yine freelance olarak İngilizce simutane çeviri veya ingilizce ardıl çeviri yapan tercümanların ücretlendirmesi ise günlük olarak hesaplanır. İngilizce sözlü tercüman günlük ücretleri (ardıl veya simultane tercüman ücretleri) de 400 TL ile 700 TL arasında değişmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan İngilizce çevirmenlerin maaşları da farklılık gösterir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İşkur, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlarda çalışan mütercim tercümanların net maaşı 2017 yılı için 2.600 – 2.700 TL civarındadır. Kamu kurumlarındaki en düşük kademedeki bir memurun maaşıyla hemen hemen aynı olan bu İngilizce tercüman maaşının ne derece adil olduğu da ayrı bir tartışma konusudur. Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan İngilizce mütercim tercüman maaşları da ortalama 3.500 TL ile 6.500 TL arasında değişmektedir. Çalışılan birime ve pozisyona göre farklılık olabilir. Ancak, başlangıçta uzman yardımcılığı maaşlarına denk bir maaşla işe başladıklarını söyleyebiliriz. Yine Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı gibi bazı kurumlarda 2 ayda 1 çift maaş uygulaması vardır. Adalet Bakanlığı’nda çalışan İngilizce tercüman maaşları ise 3.000 TL civarındadır.

Bunlara ek olarak kamuda çalışan tercümanlar kurumlarınca faydalanıyor olarak yabancı dil tazminatı da alabilirler. Bunun için YDS sınavından en az 70 almak yeterlidir. Ancak alacağınız dil tazminatı oranı puanınızın yüksekliğine göre değişir.

İngilizce Çevirinin Kullanıldığı Alanlar

Ülkemizin dış dünya ile olan ilişkisi arttıkça tercüme ihtiyacı da artış göstermektedir. Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olması, yabancı yatırımcıların cazibe merkezi olması, Avrupa ile Asya arasında bir köprü görevi görmesi ve dünyadaki sınırların teknoloji sayesinde ortadan kalkmasıyla iletişim için İngilizce çeviri en büyük ihtiyaç halini almıştır.

İngilizce tercüme özel sektördeki şirketler tarafından ithalat-ihracat işlemleri, yabancı pazarlara açılabilmek, ürettikleri ürünleri tüm dünyaya tanıtabilmek gibi çeşitli amaçlarla yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun için de web sitelerinin İngilizce dilinde yerelleştirilmesi yöntemi en çok tercih edilen işlemlerden biridir.

Yine devlet kurumları tarafından yapılan araştırmalar, yeni kanun hazırlıkları, uluslararası yazışmalar, resmi evrak işlemleri ve ikili görüşmelerde İngilizce tercüme ciddi bir şekilde kullanılmaktadır. Üniversitelerdeki araştırmalarda, makale ve tez yazımlarında, yurtdışı eğitim süreçlerinde, Avrupa Birliği projelerinde, Avrupa Birliği uyum sürecindeki hazırlıklarda da İngilizce çeviri en çok kullanılan tercüme alanıdır.

Tüm bu bilgiler ışığında sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki: ülkemizdeki İngilizce çeviri piyasası ve İngilizce tercümanların durumları oldukça farklılık göstermektedir. İyi bir İngilizce tercüme için iyi bir İngilizce tercüman bulmak gerekmektedir. Bunun için de bu işi profesyonel olarak yapan kişi ve kurumları ayırt edebilmek önemlidir.

Ülkemizde İngilizce konuşmak gerçekten zor bir iştir. Zira, İngilizce konuşabilmek için özne, yüklem, nesne sıralamasını yapana kadar akla karayı seçeriz. İlkokuldan beri bize öğretilen / dayatılan o dil bilgisi kurallarını uygulamaya çalışırız. Daha Türkçe dil bilgisi kurallarını bile bilmezken, nasıl olacak da İngilizce dil bilgisi kurallarını uygulayacağız ki. Bu nedenle İngilizce konuşabilmek için en faydalı olanı İngilizce düşünebilmektir. Ancak başlangıçta yeterli İngilizce kelime bilginiz yoksa ve bir süre İngilizce ile haşır neşir olmadıysanız İngilizce düşünebilmeniz pek mümkün olmaz. O yüzden öncelikle Türkçe düşünmeye devam edip bu düşüncelerinizi kafanızda İngilizce’ye tercüme etmeniz gerekmektedir. Bu tercüme işlemini yaparken de olabildiğince hedefe odaklanın, vermek istediğiniz mesajı iletmeye çalışın. Örnek vermek gerekirse, size saatin kaç olduğunu soran birisine “saat 10’u 20 geçiyor” ifadesini tercüme etmeye çalışmayın. Sadece “10:20” yani “ten:twenty” deseniz yeterli.

İngilizce konuşmak için pratik soru ve cevaplar listesi:

Türkçe Soru ve Cevaplar Soru ve Cevaplar İngilizce Tercümesi
Adın ne? What’s your name?
Ben Ali. I’m Ali.
Kaç yaşındasın? How old are you?
25 (yirmi beş) 25 (twenty five)
Saat kaç? What is the time?
10:20 (onu yirmi geçiyor) 10:20 (ten-twenty)
Memleket neresi? Where are your from?
Samsun. Samsun.
Yolculuk nasıldı? How was your travel?
İyiydi. Nice.
Orada havalar nasıl? How is the weather over there?
Biraz soğuk. A little cold.
Bu kaç para? How much is this?
10 Lira 10 Liras
Bir şey içer misin? Would you like to drink anything?
Aç mısın? Are you hungry?
Evet. Yes.
Hayır, teşekkür ederim. No, thank you.
Hadi yemek yiyelim (öğle yemeği) Let’s go for lunch.
Hadi yemek yiyelim (akşam yemeği) Let’s go for dinner.
Çorba ister misin? Would you like soup?
Evet, mercimek çorbası. Yes, lentil soup.
Mesleğin ne? What’s your profession?
Tercümanım. I’m a translator.
Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? How many years are you working in this job?
10 yıldır. For 10 years.
Türkiye’ye daha önce geldiniz mi? Have you ever visited Turkey?
Hayır, ilk kez geliyorum. No, this is the first time.
Evet, İstanbul’a gelmiştim. Yes, I visited İstanbul.
Kendine iyi bak. Take care.
Çok yaşa (hapşırınca) Bless you.
Buyrun lütfen. Here please.

Hizmet Verdiğimiz İngilizce Tercüme Alanlarından Bazıları

·         İngilizce Kanun Tercümesi

·         İngilizce Tüzük ve Yönetmelik Tercümesi

·         İngilizce Yeminli Tercüme

·         İngilizce Noter Onaylı Tercüme

·         İngilizce Simultane Tercüme

·         İngilizce Ardıl Tercüme

·         İngilizce Akademik Tercüme

·         İngilizce Hukuki Tercüme

·         İngilizce Tıbbi Tercüme

·         İngilizce Acil Tercüme

·         İngilizce Patent Tercümesi

·         İngilizce Apostil Tercüme

·         İngilizce Redaksiyon Tercüme

·         İngilizce Resmi Gazete Tercümesi

·         İngilizce Sicil Gazetesi Tercümesi

·         İngilizce Vergi Levhası Tercümesi

·         İngilizce Şirket Belgeleri Tercümesi

·         İngilizce Faaliyet Belgesi Tercümesi

·         İngilizce İhale Belgeleri Tercümesi

·         İngilizce Teknik Tercüme

·         İngilizce Deşifre Tercüme

·         İngilizce Vekaletname Tercümesi

·         İngilizce Makale Tercümesi

·         İngilizce Makale Özeti Tercümesi

·         İngilizce Diploma Tercümesi

·         İngilizce Transkript Tercümesi

·         İngilizce Öğrenci Belgesi Tercümesi

·         İngilizce Fatura Tercümesi

·         İngilizce Mahkeme Kararı Tercümesi

·         İngilizce Patent Tercümesi

·         İngilizce Pasaport Tercümesi

·         İngilizce Evlilik Cüzdanı Tercümesi

·         İngilizce Kimlik Tercümesi

·         İngilizce Ehliyet Tercümesi

·         İngilizce Kitap Tercümesi

·         İngilizce Oyun Tercümesi

·         İngilizce Web Sitesi Tercümesi

·         İngilizce Bilimsel Tercüme

·         İngilizce Patent Tercümesi

İngilizce Çeviri Yaptırabileceğiniz Diller ve Çeviri Fiyatları

Çeviri ve Tercüme Dilleri Boşluksuz 1000 Karakter Birim Fiyatı
İngilizce Türkçe Tercüme Fiyatı 16 ₺ 
İngilizce Almanca Tercüme Fiyatı 19 ₺ 
İngilizce Fransızca Tercüme Fiyatı 19 ₺ 
İngilizce Rusça Tercüme Fiyatı 19 ₺ 
İngilizce Arapça Tercüme Fiyatı 25 ₺ 
İngilizce Arnavutça Tercüme Fiyatı 30 ₺ 
İngilizce Amharca Tercüme Fiyatı 50 ₺ 
İngilizce Azerice Tercüme Fiyatı 30 ₺ 
İngilizce Belarusça Tercüme Fiyatı 30 ₺ 
İngilizce BaskçaTercüme Fiyatı 40 ₺ 
İngilizce Boşnakça Tercüme Fiyatı 30 ₺ 
İngilizce Bulgarca Tercüme Fiyatı 25 ₺ 
İngilizce Çekçe Tercüme Fiyatı 35 ₺ 
İngilizce Çince Tercüme Fiyatı 29 ₺ 
İngilizce Danca Tercüme Fiyatı 40 ₺ 
İngilizce Estonca Tercüme Fiyatı 40 ₺ 
İngilizce Farsça Tercüme Fiyatı 29 ₺ 
İngilizce Flemenkçe Tercüme Fiyatı 30 ₺ 
İngilizce Fince Tercüme Fiyatı 40 ₺ 
İngilizce Gürcüce Tercüme Fiyatı 30 ₺ 
İngilizce Hintçe Tercüme Fiyatı 40 ₺ 
İngilizce Hırvatça Tercüme Fiyatı 30 ₺ 
İngilizce Hollandaca Tercüme Fiyatı 30 ₺ 
İngilizce İbranice Tercüme Fiyatı 40 ₺ 
İngilizce İspanyolca Tercüme Fiyatı 30 ₺ 
İngilizce İtalyanca Tercüme Fiyatı 30 ₺ 
İngilizce İsveççe Tercüme Fiyatı 35 ₺ 
İngilizce İzlandaca Tercüme Fiyatı 35 ₺ 
İngilizce İrlandaca Tercüme Fiyatı 35 ₺ 
İngilizce Japonca Tercüme Fiyatı 40 ₺ 
İngilizce Kırgızca Tercüme Fiyatı 25 ₺ 
İngilizce Korece Tercüme Fiyatı 40 ₺ 
İngilizce Lehçe Tercüme Fiyatı 30 ₺ 
İngilizce Lüksemburgca Tercüme Fiyatı 45 ₺ 
İngilizce Litvanyaca Tercüme Fiyatı 45 ₺ 
İngilizce Macarca Tercüme Fiyatı 45 ₺ 
İngilizce Maltaca Tercüme Fiyatı 45 ₺ 
İngilizce Makedonca Tercüme Fiyatı 40 ₺ 
İngilizce Moldovaca Tercüme Fiyatı 40 ₺ 
İngilizce Norveçce Tercüme Fiyatı 40 ₺ 
İngilizce Nepalce Tercüme Fiyatı 40 ₺ 
İngilizce Osmanlıca Tercüme Fiyatı 30 ₺ 
İngilizce Özbekçe Tercüme Fiyatı 40 ₺ 
İngilizce Portekizce Tercüme Fiyatı 30 ₺ 
İngilizce Romence Tercüme Fiyatı 30 ₺ 
İngilizce SırpçaTercüme Fiyatı 30 ₺ 
İngilizce Slovence Tercüme Fiyatı 30 ₺ 
İngilizce Slovakça Tercüme Fiyatı 30 ₺ 
İngilizce SüryaniceTercüme Fiyatı 40 ₺ 
İngilizce Tacikce Tercüme Fiyatı 40 ₺ 
İngilizce Türkmence Tercüme Fiyatı 30 ₺ 
İngilizce UkraynacaTercüme Fiyatı 20 ₺ 
İngilizce Vietnamca Tercüme Fiyatı 40 ₺ 
İngilizce Yunanca Tercüme Fiyatı 30 ₺ 

Teknolojik gelişmeler hayatımızın her alanında kendini göstermektedir. Bunun dışında kalan kişi, kurum ve benzer yerlerin hayatta başarılı olma şansları yok denecek kadar azdır. Teknolojik gelişmelerden en önemlisi internet ve web siteleridir. Yapılan işin durumuna göre sahibi olduğunuz sitenin İngilizce tercümesi işlemine tutulması gerekmektedir. Bir firma, şirket, devlet kurumu, dernek ve benzer alanlar için İngilizce tercüme çok önem arz etmektedir. Dünya çapında rekabet edebilmenin en önemli yolu İngilizce ile iletişimdir. İletişim çağında bu olmazsa olmaz bir durumdur. İnsanlar her türlü analiz, araştırma, bilgi, ürün ve hizmet alımı gibi işlemleri internet üzerinden İngilizce bilgileri ve çeviri sayesinde online bir şekilde yapmaktadırlar. Ürün veya hizmet satan tüm firmalar içinde İngilizce tercüme dünyaya açılan sonsuz bir penceredir. Bu nedenle İngilizce dilinin önemi tartışılmayacak kadar fazladır.

Günümüz dünyasında pek çok kurum ve kuruluş dünya ile iş yapmaktadır. Farklı ülke ve milletlere ürün ya da hizmet satmaktadır. İthalat ve ihracat çok önemli işlemler arasındadır. Ticaret yapılan hedef ülkelere yönelik web sitesi hazırlanmalı ve bunun için web sitesi en azından İngilizce’ye tercüme edilmelidir. Bazı kurumlar Türkçe ve İngilizce site yapmakta ve bununla yetinmektedir. Aslında bu durum doğru değildir. Global bir dünya düzeninde yaşadığımızı unutmamak gerekir. Dış ticaret yapan her firma için birden fazla dilde web sitesi hazırlamak çok faydalıdır. Yeni pazarlar keşfetmek için çok iyi bir araçtır. Mevcut müşterilere karşı şeffaf olmak ve onları korumak adına iyi bir yoldur. Yeni müşteri portföyü oluşturmak ve bunu arttırmak adına web sitelerinin de İngilizce başta olmak üzere Arapça, Almanca ve Fransızca dillerine tercümesi olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Web sitenizi bir veya birden fazla dilde tercüme ettirmek için tercüme bürolarından yardım alabilirsiniz. Tercüme işlemi kolay gibi görünmekle birlikte oldukça zor ve karmaşıktır. Bunun için hedef dili çok iyi bilmek gerekir. O ülkenin gelenek ve göreneklerini anlamak ve alışkanlıklarını biliyor olmak çok önemlidir. Düz tercüme yapmak yerine, o dile karşılık gelen uyarlamak yapmak daha doğru olacaktır. İngilizce tercüme büroları bu konuda oldukça deneyimlidir. Her türlü bilgi ve birikim vardır. Bünyelerinde çok yetenekli ve tecrübeli tercümanlar görev yapmaktadır. Bu sayede her türlü ihityaç kolaylıkla ve hızlı bir şekilde karşılanmaktadır.

Ülkemizde tercüme büroları sayıları oldukça fazladır. Bu anlamda İngilizce tercüme işlemi dışında hukuk, akademi, tıp, ticaret, finans, medikal alanlarda da uzman tercüme hizmeti verilmektedir. Bunlar yazılı olarak yapılan tercüme işlemleridir. Noter onayı gereken tercümelerde de size hizmet sunmaktayız. Sözlü olarak verilen tercüme ve tercümanlık hizmetleri de vardır. Ardıl ve simultane tercüme bunlardan bazılarıdır. Son zamanlarda çok popülerdir. Grup ve topluluk etkinliklerinde tercih edilmektedir. Küçük toplantılar için ardıl çeviri, büyük seminer ve konferans tarzı durumlar içinde simultane tercüme işlemine çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

İngilizce çeviri yaparken tercümanların en çok sorduğu soru: İngilizce tercüme nasıl yapılır? İngilizce tercüme yapacak tercümanın öncelikle iyi bir dil eğitimi almış olması gerekmektedir. İyi bir dil eğitimi nasıl alınır ve iyi bir İngilizce tercüman nasıl olunur soruları ise tüm çevirmen adaylarının merak ettiği konulardır. Profesyonel bir tercüman olabilmek için eğitimden sonra pratik çok önemlidir. Her işte olduğu gibi tercüme işinde de tecrübe ve pratik yaparak çevirmen sürekli kendisini geliştirebilir ve iyi bir tercüman olabilir.

İhtiyacınız olan her türlü İngilizce tercüme işlemleri için EN 15038 ve ISO 17100:2015 standartlarına sahip noter yeminli tercüme bürosu MG Metropol Group A.Ş. olarak 7/24 hizmetinizdeyiz.

Bize oy verin 🙂
[Uzman Tercüme: 8 Ort: 4.5]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp WhatsApp ile Hızlı Teklif Alın