Tercüme Bürosu Ardahan

Ardahan Noter Onaylı Tercüme
Metropol Tercüme bürosu tarafından belgeleriniz üzerine yeminli tercümanımızın adı ve çevirinin yapıldığı tarih yazılır ve iki nüsha olarak düzenlenir.
Ardahan'da noter onaylı tercüme yapan Metropol Tercüme olarak lisans ve yüksek lisans diplomaları, vergi levhası, pasaport, denklik belgesi, evlilik cüzdanı, şirket faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, uluslararası sözleşmeler, nüfus cüzdanı gibi belgeler noter yeminli tercümanlarımız tarafından tercümeleri yapılır.
Bu hazırlanan belgelerin bir tanesi noter onayı yapıldıktan sonra size verilirken diğeri noterde saklı tutulur. Çeviri Tercüme Ardahan, Metropol Tercüme bürosu noter yeminli tercümanları ile her zaman yanınızda.
İlgili Terimler : Çıldır noter onaylı tercüme, Damal noter onaylı tercüme, Göle noter onaylı tercüme, Hanak noter onaylı tercüme, Posof noter onaylı tercüme
________________________________________
Ardahan Yeminli Tercüme
Ardahan'da yeminli tercüme noter yeminli tercümanlar tarafından istenilen dilden bir başka dile tercümesi yapılır.
Ardahan çeviri ve tercüme bürosu, yeminli tercüme; yasal sorumluluğu yüklü olan bir tercüme türüdür. İmzalanmış mahkeme kararları, ticari sözleşmeler, ehliyetler, nüfus cüzdanları, transkript, şirket faaliyet raporları, emeklilik belgeleri, imza sirküleri, patent belgeleri gibi bir çok belgeleri noter yeminli tercümanlar tarafından yemin zaptının bulunduğu noter tarafından onaylanmaktadır.
İlgili Terimler : Çıldır yeminli tercüme, Damal yeminli tercüme, Göle yeminli tercüme, Hanak yeminli tercüme, Posof yeminli tercüme
________________________________________
Ardahan Yazılı Tercüme
Ardahan'da yeminli yazılı tercüme noter yeminli tercümanlar tarafından istenilen dilden bir başka dile tercümesi yapılır.
Ardahan yazılı çeviri ve tercüme bürosu, yazılı yeminli tercüme; yasal sorumluluğu yüklü olan bir tercüme türüdür. Finansal faaliyet raporları, tıbbi kitap ve broşürler, imzalanmış mahkeme kararları, ticari sözleşmeler, ehliyetler, nüfus cüzdanları, transkript, şirket faaliyet raporları, emeklilik belgeleri, imza sirküleri, patent belgeleri gibi bir çok belgeleri noter yeminli tercümanlar tarafından yemin zaptının bulunduğu noter tarafından onaylanmaktadır.
İlgili Terimler : Çıldır yazılı tercüme, Damal yazılı tercüme, Göle yazılı tercüme, Hanak yazılı tercüme, Posof yazılı tercüme
________________________________________
Ardahan Apostil Tercüme
Apostil onayı konusunda metropol tercüme ardahan hizmet vermektedir.
Bu belgeler apostil onayından geçtikten sonra başka bir ülkede yasal olarak kullanılır. Apostil onayı 6 Ekim 1961 tarihinde yapılan Lahey Anlaşması yapılmış ülkeler arasında geçerlidir.
Ardahan apostil tercüme konusunda; ÖSYM belgesi, diploma, transkript, aile nüfus kağıt örneği gibi belgeleri önce valilik ve kaymakamlıklarda apostil onayı yaptırılır.
İlgili Terimler : Çıldır apostil onayı, Damal apostil onayı, Göle apostil onayı, Hanak apostil onayı, Posof apostil onayı
________________________________________
Ardahan Hukuki Tercüme
Hukuki çeviri konusunda metropol tercüme ardahan hizmet vermektedir.
Ardahan hukuki tercüme konusunda; kanun ve yönetmelikler, mahkeme kararları, hukuki yazışmalar, patent başvuruları, ihbarnameler, medeni hukuku gibi belgeleri; Metropol Tercüme Ardahan olarak uzman tercümanlarımız ile çevirilerini yapıyoruz.
İlgili Terimler : Çıldır hukuki tercüme, Damal hukuki tercüme, Göle hukuki tercüme, Hanak hukuki tercüme, Posof hukuki tercüme
________________________________________
Ardahan İngilizce Tercüme
İngilizce artık bir çok avrupa ülkesinde kabul görmüş evrensel bir dildir. Böyle olmasından dolayı çeviri hatasını hiç affetmeyen bir dildir. Noter yeminli tercümanlarımız ile ingilizce çeviri ve ingilizce tercüme konularınızda yanınızdayız.
İngilizce tercüme konusunda metropol tercüme ardahan hizmet vermektedir.
İlgili Terimler : Çıldır ingilizce tercüme, Damal ingilizce tercüme, Göle ingilizce tercüme, Hanak ingilizce tercüme, Posof ingilizce tercüme
________________________________________
Ardahan Teknik Tercüme
Teknik tercüme konusunda metropol tercüme ardahan hizmet vermektedir.
Ardahan teknik tercüme denilince; TSE belgeleri, ISO-CE belgeleri, makine katalog ve broşürleri, teknik ihale evrakları gibi belgelerin teknik tercümeleri noter yeminli tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır.
İlgili Terimler : Çıldır teknik tercüme, Damal teknik tercüme, Göle teknik tercüme, Hanak teknik tercüme, Posof teknik tercüme
________________________________________
Ardahan Tıbbi ve Medikal Tercüme
Tıbbi tercüme ve medikal tercüme konusunda metropol tercüme ardahan hizmet vermektedir.
Ardahan medikal tercüme ve ardahan tıbbi tercüme denilince; medikal cihazların tanıtım broşürleri ve yetki belgeleri, ilaç ve ürün prespektüsleri, medikal kataloglar, tıbbi kataloglar, tıbbi kitaplar, medikal kitaplar gibi belge ve dökümanların çeviri ve tercümesini noter onaylı tercümanlarımız ile yapmaktayız.
İlgili Terimler : Çankaya medikal tercüme, ulus medikal tercüme
________________________________________
Ardahan Simültane Tercüme
Simültane tercüme konusunda metropol tercüme ardahan hizmet vermektedir.Böylece salondaki bütün misafirler toplantıyı kendi dilinde dinleyebilir.
Ardahan simültane tercüme; çok dilli ve büyük organizasyonlarda eş zamanlı yapılan tercümelere denir. Simültane tercümede bir çok tercüman kendi dillerinde anlatılan konuları dinleyenler eş zamanlı olarak tercüme ederler.
İlgili Terimler : Çıldır simültane tercüme, Damal simültane tercüme, Göle simültane tercüme, Hanak simültane tercüme, Posof simültane tercüme
________________________________________
Ardahan Web Sitesi Tercüme
Web site tercüme konusunda metropol tercüme ardahan hizmet vermektedir. Web site tercümesi bu noktada ardahan web site tercümesi anlamında yanınızda.
Ardahan web sitesi tercüme; artık internetin yaygınlaşmasıyla sadece bulunduğunuz il ve ülkeyle sınırlı kalmak yerine birçok ülkede firmanızı, ürününüzü tanıtma fırsatı bulabiliyorsunuz.
İlgili Terimler : Çıldır web sitesi tercüme, Damal web sitesi tercüme, Göle web sitesi tercüme, Hanak web sitesi tercüme, Posof web sitesi tercüme

Tercüme Bürosu Ardahan
Oy Verin
WhatsApp chat WhatsApp ile Hızlı Teklif Alın